Podsumowanie postępów remontu powiatowego odcinka ul. Jedności Narodowej

Końcowe etapy remontu odcinka powiatowego ul. Jedności Narodowej, który rozpoczął się we wrześniu 2023 roku, nadal trwają. Pozostają do zrealizowania takie elementy jak chodniki.

Prowadziliśmy rozmowę ze starostą kołobrzeskim, Mirosławem Tessikowskim, aby dowiedzieć się, kiedy ta sekcja ul. Jedności Narodowej zostanie całkowicie ukończona i otwarta dla ruchu drogowego. Starosta Tessikowski poinformował nas, że prace nad tą częścią drogi mają zostać zakończone do 5 czerwca. Jak dodał, zajmie im jeszcze około dwóch tygodni na zakończenie formalności związanych z odbiorem inwestycji.

Prace remontowe, które były prowadzone w tym obszarze, obejmowały między innymi powstanie nowej nawierzchni wraz ze ścieżkami dojazdowymi do nieruchomości oraz przebudowę skrzyżowań. W ramach projektu przewidziano również budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wylotową. Na liście prac znajdowała się także konstrukcja chodników, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc parkingowych i systemu odprowadzania deszczówki, a także modernizacja oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej.

Całkowity koszt tego projektu wyniósł 9.815.598,18 zł, z czego powiat kołobrzeski pokrywa 8.728.546,85 zł, a MWiK przeznaczył na ten cel 1.087.051,33 zł. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorząd otrzymał pomoc finansową pokrywającą 50 procent wartości projektu.