Trzebiatowski samorząd przyjmuje projekt budżetu na przyszły rok: Kontynuacja głównych inwestycji

Podczas najnowszej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie, radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję uchwały dotyczącej budżetu na następny rok. Spośród wszystkich członków rady, 11 z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały, podczas gdy 4 wstrzymało się od głosu. Nie notowano żadnych głosów przeciwnych.

Grzegorz Olejniczak, pełniący funkcję wiceburmistrza Trzebiatowa, w swojej ocenie nowo przyjętego budżetu, określił go mianem „budżetu kontynuacji”. Wyjaśniając swój punkt widzenia, podkreślił, że najważniejsze zadania planowane na ten rok będą kontynuowane w kolejnym.

Wśród różnorodnych inwestycji, które znalazły się w budżecie gminy na przyszły rok, można wymienić np. rekonstrukcję drogi w Gołańczy Pomorskiej, budowę oczyszczalni ścieków w Sadlnie czy dalszą modernizację młyna. Ponadto, na liście zaplanowanych prac znajduje się remont drogi we Wlewie oraz odnowienie ulicy Zachodniej w Mrzeżynie. Poprawki przewidziane są również dla dróg przy ulicach: Piaskowej, Rolniczej i Wiejskiej. Dodatkowo, projekt obejmuje zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy Szkole Podstawowej nr 2.

Dalsze plany dotyczą kontynuacji remontu drogi przy ulicy Zagórskiej oraz II Pułku Ułanów, jak również budowy systemu kanalizacji wodno-deszczowej na Osiedlu Kołobrzeskim.