Środki finansowe na konstrukcję ronda przy ulicy 6 Dywizji Piechoty zostały zdobyte

Powiat poznański z sukcesem zebrał niezbędne fundusze na realizację projektu budowy ronda na ulicy 6 Dywizji Piechoty. Umowa dotycząca dofinansowania została podpisana w Szczecinie, a ze strony powiatu wpis swojego autografu postawił wicestarosta Jacek Kuś. Środki finansowe na omawiane przedsięwzięcie uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2024 i pokrywają one 50% całkowitej wartości inwestycji, co przekłada się na kwotę 1.042.784,91 złotych. Przewidywane koszty całego projektu wynoszą 2.100.000,00 złotych.

Kolejnym krokiem w ramach tego przedsięwzięcia będzie wybranie wykonawcy poprzez przetarg, który ma zostać ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia. Zgodnie z planem, prace nad budową ronda na skrzyżowaniu ulic 6 Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha w Kołobrzegu mają zakończyć się w listopadzie roku 2024. Projekt uwzględnia nie tylko budowę ronda, ale także poszerzenie drogi na odcinku mierzącym około 160 metrów, a także związane z tym prace infrastrukturalne.

Starosta kołobrzeski, Tomasz Tamborski, wskazuje, że inwestycja będzie obejmować szeroki zakres prac. Obejmują one przebudowę skrzyżowania na rondo, jezdni oraz dróg pieszych i rowerowych. Planowane są również prace nad infrastrukturą drogową, wjazdami, urządzeniami do odwodnienia i odprowadzania wody, oświetleniem czy kanalizacją deszczową. W planach jest także eliminacja kolizji z obiektami obcymi oraz przywrócenie trawników na pasie drogowym.