Poprawa stanu dróg lokalnych w powiecie gryfickim dzięki ponad 8 milionom złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Samorządy powiatu gryfickiego otrzymają znaczące wsparcie finansowe na unowocześnienie i utrzymanie dróg lokalnych. Pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w wysokości ponad 8 milionów złotych pokryją od 50% do 60% kosztów inwestycji, takich jak przebudowa, budowa lub remonty dróg gminnych i powiatowych.

I wicewojewoda Tomasz Wójcik, II wicewojewoda Mateusz Wagemann oraz poseł na Sejm RP Zbigniew Bogucki wręczyli umowy na dofinansowanie przedstawicielom samorządów.

Największe dofinansowanie, wynoszące 4 241 150 złotych, trafi do Gminy Rewal. Środki te zostaną przekazane na realizację projektów przebudowy dróg gminnych, w tym al. Lipowej, ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej i innych towarzyszących w miejscowości Śliwinie. Dodatkowo, planuje się również przebudowę ul. Wojska Polskiego w Pobierowie.

Gmina Trzebiatów będzie kolejnym beneficjentem rządowego wsparcia. Dzięki uzyskanym funduszom, o łącznej wartości 3 215 910 złotych, przeprowadzona zostanie przebudowa dróg w ciągu ul. Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie.

Nieco mniej, bo 496 245 złotych, trafi do Gminy Gryfice. Te środki będą przeznaczone na remont ul. Topolowej w Rzęskowie.

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma również Gmina Karnice. W tym przypadku, planuje się przebudowę drogi gminnej w Dreżewie. Kwota dofinansowania wynosi 849 764 złote.