Ochotnicy dołączają do 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W Trzebiatowie, siedzibie 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, rozpoczęło się wcielanie nowych ochotników do służby. Grupa blisko sześćdziesięciu osób z różnych środowisk zawodowych – nauczycieli, prawników, specjalistów logistycznych i ratowników medycznych – zgłosiła się do tej jednostki wojskowej.

Przystąpienie do brygady wiąże się z koniecznością przejścia przeszkolenia. Każdy z nowych żołnierzy, po otrzymaniu umundurowania i wyposażenia, weźmie udział w 16-dniowym kursie. Będą podczas niego zdobywać umiejętności strzeleckie, uczestniczyć w zajęciach dotyczących taktyki, a także poznawać reguły topografii i łączności.

Kulminacyjnym punktem szkolenia będzie „pętla taktyczna”, czyli egzamin praktyczny odbywający się w terenie. Żołnierze będą mieli możliwość sprawdzenia i wykorzystania zdobytych umiejętności oraz wiedzy podczas tego testu.

Cały proces zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Ta ważna ceremonia, podczas której nowi żołnierze złożą ślubowanie, odbędzie się 2 grudnia w Kołobrzegu.