Rozwój infrastruktury rowerowej w powiecie gryfickim – kluczowe projekty ZIT

Spotkanie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) odbyło się niedawno w Urzędzie Gminy Rewal. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych władz z różnych gmin powiatu gryfickiego, aby omówić i ustalić priorytetowe inwestycje w ramach tego programu.

ZIT to forma współpracy samorządowej finansowana ze środków Unii Europejskiej. Lokalne partnerstwa miast i otaczających je gmin, z wsparciem władz województw, wspólnie wyznaczają cele strategiczne i identyfikują inwestycje niezbędne do ich realizacji. W tym konkretnym przypadku, głównym celem jest rozwój lokalnej infrastruktury rowerowej.

Planowane projekty obejmują budowę i optymalizację szlaków rowerowych na terenie kilku gmin powiatu gryfickiego. Planowane trasy to: Gryfice-Brojce-Trzebiatów, Gryfice-Karnice-Rewal, Gryfice-Płoty oraz Roby-Mrzeżyno. Dodatkowo, planuje się poprawę dostępności do plaż na terenie Gminy Rewal i Gminy Trzebiatów.

Całkowity budżet na te inwestycje wynosi ponad 50 mln zł. Projekty te mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcie turystów do regionu, poprzez rozwój infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi.