Historyczna wieża ratuszowa w Trzebiatowie przechodzi rewitalizację z uwzględnieniem naprawy starodawnego mechanizmu zegarowego

Inwestycja w rewitalizację oraz odrestaurowanie historycznej wieży ratuszowej w Trzebiatowie, która obejmuje także naprawę oryginalnego mechanizmu zegarowego, znajduje się obecnie na porządku dziennym. Właśnie podpisano umowę w trzebiatowskim ratuszu, która zapewnia środki na te prace. Finansowanie inwestycji zostanie częściowo pokryte z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wsparcie wyniesie 66,32% kosztów całkowitych.

Zlecenie wykonania prac zostało przyznane firmie ANDBUD DOHO DESIGN SP. Z O.O., której siedziba mieszczą się przy ul. Torowej 27 w Trzebiatowie. Całkowite koszty związane z realizacją zadania wynoszą 753 872,41 zł brutto, a planowane zakończenie remontu przewidziane jest na dzień 04 grudnia 2024 roku.

W skład projektu wchodzą następujące działania:

  • eliminacja szkód spowodowanych przez grzyby i owady-szkodniki techniczne drewna za pomocą specjalistycznego środka impregnującego;
  • odnowa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych oraz ich odtworzenie do oryginalnej długości i przekroju;
  • odtworzenie oryginalnej formy i funkcji elementów, które uległy uszkodzeniu;
  • usunięcie wszelkich wtórnie dodanych elementów podczas prac remontowych z lat 1994-1996;
  • wyprostowanie struktury konstrukcyjnej wieży, co obejmuje doprowadzenie słupów do pionu;
  • konserwacja drewnianej konstrukcji w celu zabezpieczenia jej przed degradacją spowodowaną przez grzyby i szkodniki;
  • ochrona budynku przed działaniem ognia;
  • inne prace określone w programie prac konserwatorskich i restauratorskich.