Władze lokalne i PWSZ w Koszalinie podpisały list intencyjny dotyczący otwarcia wydziału zamiejscowego w Kołobrzegu

W dniu początku nowego tygodnia, przedstawiciele administracji miejskiej oraz powiatowej złożyli podpis na liście intencyjnym, który umożliwi Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie założenie wydziału zamiejscowego w Kołobrzegu. Planowane jest uruchomienie dwóch kierunków studiów: pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Nowy wydział planowany jest przy ulicy Grottgera, na terenie, który dawniej był wykorzystywany przez liceum medyczne.

Anna Mieczkowska, pełniąca rolę prezydenta miasta Kołobrzeg, zaznacza, że obecnie młodzież pragnąca zdobyć wyższe wykształcenie nie ma możliwości realizacji tego celu bez konieczności opuszczenia rodzinnego miasta. Odwołując się do przeszłości, Mieczkowska przypomina, że w czasach swojej świetności, na terenie Kołobrzegu działały aż cztery zamiejscowe wydziały uczelni wyższych, oferujące kształcenie na kierunkach medycznych, społecznych, a także ekonomicznych. Niestety, od trzech lat młodzi mieszkańcy miasta nie mogą skorzystać z takiej możliwości.

Dariusz Wieczorek, pełniący obowiązki ministra nauki, podkreśla, że kurort ma idealne warunki do kształcenia przyszłej kadry medycznej. Na tle rosnącej roli szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, szkolnictwo medyczne zdobywa szczególne znaczenie, zwłaszcza w miejscach takich jak Kołobrzeg, które są uzdrowiskami.

Planowane jest, że pierwsza grupa studentów rozpocznie naukę na nowo utworzonym wydziale już tej jesieni.