Stowarzyszenie "Paramedic" Kołobrzeg: Działania na rzecz społeczności

Pochodzące z Kołobrzegu Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „Paramedic” jest znane z licznych działań, które prowadzi w celu pomocy lokalnej społeczności. W ostatnim czasie przeprowadzili szereg bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy, a także zaangażowali się w działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, które mają trudności z samodzielnym opuszczaniem domu. Projekt o nazwie „Złoty Spacer Seniora” polega na wspieraniu tych osób w wyjściach na świeże powietrze.

Jednak nie tylko oni pomagają. Ostatnio członkowie Stowarzyszenia zdecydowali się odwiedzić Tomasza Tamborskiego, starostę kołobrzeskiego. Wizyta nie była przypadkowa – przynieśli ze sobą torby pełne maskotek dla pociech z miejscowego Domu Dziecka. Zabawki te zostały zebrane przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kołobrzegu. Ale tym razem to stowarzyszenie doczekało się miłej niespodzianki.

– Starostwo, dzięki środkom pochodzącym z Fundacji Bezpieczny Powiat, postanowiło podarować Stowarzyszeniu specjalną apteczkę modułową. Jest to niezbędne wyposażenie, które umożliwi udzielanie pierwszej pomocy podczas różnych akcji – mówi starosta Tomasz Tamborski. Dodaje, że koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1200 złotych. Starosta wyraził również swoje uznanie dla członków SGR za liczne ważne inicjatywy, które realizują na rzecz mieszkańców, w tym za „Złoty Spacer Seniora” i pomoc osobom starszym oraz schorowanym w wyjściu z domu.