Rozpoczęcie renowacji historycznych nagrobków na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu

Prace renowacyjne na Cmentarzu Wojennym zlokalizowanym przy ulicy 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu zostały niedawno zainicjowane. Projekt ten dotyczy odnowienia ogromnej liczby – 437 – płyt nagrobnych, które upamiętniają uczestników heroicznych walk o miasto Kołobrzeg. Zgodnie z planem, prace nad odnowieniem nagrobków zostaną ukończone do końca 2023 roku.

Kustoszem cmentarza jest Miasto Kołobrzeg, które zarządza nim na podstawie umowy zawartej z wojewodą zachodniopomorskim.

Jak poinformował Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta miasta, szczegółowe prace renowacyjne obejmują poprawienie i uzupełnienie ponad 57 tys. liter i symboli na płytach nagrobnych.

Projekt renowacji płyt nagrobnych towarzyszy publikacja informacyjna zawierająca mapę cmentarza. Dodatkowo, Michał Kujaczyński zapowiedział organizację edukacyjnego spaceru pt. „Poznawanie nekropolii kołobrzeskiej” w dniu 22 września, jako część obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Projekt renowacji nagrobków otrzymał dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Fundusze na ten cel pochodzą z Funduszu Promocji Kultury.