Rozpoczęcie budowy ronda przy kołobrzeskim cmentarzu już niedługo

Prace związane z konstrukcją ronda w pobliżu cmentarza w Kołobrzegu są na horyzoncie. Właśnie na skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii – ulic 6 Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha – planowane są istotne zmiany w infrastrukturze drogowej. Wybrane do realizacji tego zadania przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. zapowiada, że od 14 czerwca 2024 roku wprowadzona zostanie nowa, tymczasowa organizacja ruchu.

Co to oznacza dla kierowców? Przyjęta metoda prowadzenia robót – częściowe wykonywanie prac – sugeruje, że na danym odcinku drogi wyłączony zostanie jeden pas. Mimo tego, droga pozostanie przejezdna w obie strony przez cały okres trwania budowy. Inwestycja planowana jest do ukończenia do końca października 2024 roku, co daje pełen obraz skali i terminów realizacji projektu.