Przebudowa głównej arterii Dźwirzyna: postępy i finansowanie

Całkowity koszt remontu dwukilometrowego fragmentu ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie wynosi ponad 16 milionów złotych, z czego aż 14 milionów pochodzi z funduszy programu Polski Ład. Prace budowlane ruszyły jesienią 2022 roku i według planu mają trwać do końca bieżącego roku. Niemniej jednak tempo realizacji projektu jest na tyle szybkie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że główna droga tego popularnego letniska zostanie oddana do użytku przed przewidywanym terminem. Jakiekolwiek niedogodności związane z remontem w sezonie letnim mają być minimalne.

Chociaż kosztowna modernizacja głównej ulicy w Dźwirzynie może momentami sprawiać kłopoty lokalnym mieszkańcom, nie słyszy się narzekania. Miejscowi długo oczekiwali na koniec rażących problemów z infrastrukturą drogową, takich jak pełna dziur nawierzchnia asfaltowa oraz pozostałe po niemieckich budowniczych płyty drogowe. W przeszłości, podczas remontu odcinka drogi pomiędzy Grzybowem a Dźwirzynem, nowy asfalt został położony tylko do wysokości Hotelu Senator. Niedawno odnowiona nawierzchnia pojawiła się na fragmencie drogi od zjazdu z mostu nad kanałem portowym do pierwszego większego skrzyżowania przy Hotelu Cristal.

Bieżący projekt inwestycyjny stanowi dla Dźwirzyna prawdziwą metamorfozę. Droga, której przebudowa jest obecnie prowadzona, jest drogą powiatową. Szanse na jej modernizację pojawiły się dzięki dofinansowaniu w ramach Polskiego Ładu, gdzie Starostwo Powiatowe otrzymało 14 milionów złotych. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 16 milionów złotych, a różnicę pokryją powiat oraz gmina wiejska Kołobrzeg, na terenie której znajduje się Dźwirzyno.

Zadanie przebudowy drogi powierzono firmie Strabag, która wygrała przetarg. Firma ta opracowała dokumentację projektową i nadzoruje prace. Co interesujące, stare płyty drogowe nie zostały całkowicie usunięte. Zastosowana technologia umożliwiła ich frezowanie i wypełnienie powstałych szczelin lepiszczem. Po dodatkowej ochronie, pierwsze warstwy nowej nawierzchni asfaltowej pojawiły się na drodze.