Wieloletnie starania samorządu kołobrzeskiego zaowocowały pozyskaniem terenu pod parking przy targowisku

Po długim czasie oczekiwania, miejsce targowe w Kołobrzegu zyska własny parking dla kupujących. Szansa na to pojawiła się, gdy miasto zdobyło działkę położoną przy ulicy Trzebiatowskiej, która do tej pory należała do Orlenu.

Sytuacja ta możliwa była dzięki zamianie gruntów, w której nieruchomość Orlenu została wymieniona na inną posiadłość miejską. Takie rozwiązanie było przedmiotem długotrwałych starań samorządu miasta. W efekcie, państwowa spółka przekazała miastu nie tylko wspomniany wcześniej teren, ale również dwie inne działki usytuowane przy ulicach: 6 Dywizji Piechoty i Arciszewskiego. Z kolei miasto przekazało Orlenowi działkę położoną przy drodze ekspresowej S6, gdzie planowane jest postawienie stacji benzynowej firmy.

Zamiana taka wymagała dokładnej lustracji wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Według jego szacunków, wartość gruntu miasta wynosiła 4,1 mln zł, a terenów Orlenu – 1,53 mln zł. W związku z tym, Orlen zgodził się na wyrównanie różnicy, dopłacając do wartości miejskiej nieruchomości.