Debata burmistrza Andrzeja Szczygła z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli w Gryfickim Domu Kultury

Dzisiaj, w murach Gryfickiego Domu Kultury, miał miejsce istotny dla lokalnej społeczności event. Zebrał on burmistrza miasta – Andrzeja Szczygła oraz sołtysów i przewodniczących rad osiedli, na współdzielonym spotkaniu.

Dynamiczna rozmowa podczas tego zebrania koncentrowała się na kilku kluczowych zagadnieniach. Przedmiotem debaty była między innymi kwestia projektu budżetu gminy na następny rok. Temat ten wymagał szczegółowego omówienia i skonfrontowania różnych perspektyw.

Poza budżetem, inicjatorzy spotkania zwrócili uwagę na fundusz sołecki, a także problematykę utrzymania świetlic. Te kwestie stanowią istotne aspekty funkcjonowania lokalnej społeczności. W trakcie spotkania poruszono również inne bieżące sprawy dotyczące zarządzania gminą.

Burmistrz Andrzej Szczygieł wykorzystał tę okazję, aby złożyć uczestnikom życzenia świąteczne. Jak sam podkreślił, relacje z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli, w dużej mierze przyczyniają się do efektywności zarządzania gminą.